+90 505 669 06 23 info@docdrmahirkirnap.com
Tiroid Hastalıkları

Papiller Tiroid Kanseri

Tiroid bezinin en sık görülen kanser türüdür ve tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70-80’ini oluşturur. Özellikle 45 yaş altındaki bireylerde sıkça görülür ve genellikle başarılı bir şekilde tedavi edilebilen bir kanser türüdür.

 

Mikropapiller Tiroid Kanseri

 

Mikropapiller tiroid kanseri, tiroid dokusunda 1 cm’den küçük bir nodül içerdiğinde ortaya çıkar. Teşhis, ultrasonda şüpheli bir nodülün görülmesi ve ince iğne biyopsisiyle nodül içinden alınan örneklerin incelenmesiyle konulabilir.

 

Belirtileri

 

Papiller tiroid kanseri genellikle belirti vermez, ancak büyüdükçe veya çevre dokulara yayıldıkça aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

  • Ses kısıklığı
  • Yutma güçlüğü
  • Nefes darlığı
  • Boğulma hissi
  • Boyunda şişlik veya nodül

 

Nasıl Teşhis Edilir?

 

Fiziksel Muayene ve Anamnez

Papiller tiroid kanseri teşhisi genellikle ilk olarak doktorun hastayı fiziksel olarak muayene etmesi ve hastanın anamnezini almasıyla başlar. Tiroid nodüllerinin boyutu, kıvamı ve hareketliliği gibi özellikler değerlendirilir. Ayrıca, hastanın semptomları ve ailesindeki kanser öyküsü gibi faktörler de dikkate alınır.

Görüntüleme Yöntemleri

Ultrasonografi, papiller tiroid kanserinin teşhisinde sıkça kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Ultrason ile tiroid nodüllerinin boyutu, yapısı ve özellikleri detaylı bir şekilde incelenir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) gibi diğer görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir. Bu testler, tümörün yayılma durumunu değerlendirmek için önemli bilgiler sağlar.

İnce İğne Biyopsisi

Şüpheli nodüllerin teşhisi için ince iğne biyopsisi (İĞB) yapılır. Bu prosedürde, tiroid nodülünden ince bir iğne ile küçük bir doku örneği alınır. Bu örnek daha sonra patologlar tarafından incelenir ve kanser hücreleri olup olmadığı değerlendirilir. İğne biyopsisi, tiroid nodülünün malign (kanserli) veya benign (iyi huylu) olduğunun belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Radyolojik İncelemeler

Papiller tiroid kanserinin teşhisinde radyolojik incelemeler de kullanılır. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) veya sintigrafi gibi testler, tümörün yayılma durumunu ve lenf bezlerine olan etkileşimini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu testler, tedavi planının oluşturulmasında ve tümörün yayılma durumunun belirlenmesinde önemli bir rol oynar.

Genetik Testler ve Moleküler İncelemeler

Bazı durumlarda, papiller tiroid kanserinin genetik özelliklerini belirlemek için genetik testler ve moleküler incelemeler yapılır. Özellikle RET gen mutasyonları gibi genetik faktörlerin belirlenmesi, hastanın tedavi ve takip sürecinde önemli bilgiler sağlar.

Papiller tiroid kanseri teşhisi, yukarıda belirtilen yöntemlerin kombinasyonuyla yapılır. Bu çok aşamalı teşhis süreci, hastanın durumunu tam olarak değerlendirmek ve uygun tedavi planını belirlemek için önemlidir.

 

Tedavi

 

Papiller tiroid kanseri tedavisinde temel yöntem cerrahidir. Tümör genellikle tiroidektomi adı verilen operasyonla çıkarılır. Lenf nodlarına yayıldıysa boyundaki lenf bezleri de çıkarılabilir. Radyoaktif iyot tedavisi, cerrahi sonrasında tümör hücrelerini yok etmek amacıyla kullanılabilir. Tiroid hormon replasmanı, tiroid bezinin alınmasının ardından hormon dengesini korumak için ömür boyu kullanılır.

 

Prognoz ve Takip

 

Papiller tiroid kanseri genellikle yavaş büyüyen bir kanser türüdür ve erken evrelerde yakalandığında tedavi sonuçları genellikle olumlu olur. Tedavi sonrasında düzenli takip ve izleme, hastanın sağlık durumunun takip edilmesi ve olası tekrarların erken tespiti için önemlidir.